Tag: nauka zawodu fryzjera

Najlepszy sposób nauki fryzjerstwa to praca w salonie.

Masz wykształcenie podstawowe, szukasz ciekawego i dobrze płatnego zawodu? Zostań fryzjerem.✂️

Czy wiesz, że najszybszy i najskuteczniejszy sposób poznania sztuki fryzjerskiej to praca w salonie? Zatrudnij się jako młodociany pracownik, a przedmiotów ogólnokształcących ucz się wieczorowo. W naszym Cechu znajdziesz najlepszych nauczycieli.

Praktyki zawodowe u Mistrzów Fryzjerstwa

Podpisując umowę przez Cech masz zagwarantowane:

  • naukę pod okiem najbardziej doświadczonych mistrzów,
  • 36 miesięcy nauki w trakcie której zdobędziesz bardzo konkretne umiejętności z zakresu strzyżenia, koloryzacji, stylizacji i kręcenia włosów,
  • pensję i ubezpieczenie (Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” (§ 19 rozporządzenia z 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania),
  • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu czeladniczego, po zdaniu którego masz uprawnienia zawodowe niemal na cały świat.

Zgłoś się już dziś