Praktyki zawodowe i nauka zawodu dla młodocianych

Zobacz listę salonów szkolących

Lista salonów fryzjerskich z Warszawy i okolic, które są zrzeszone w Cechu i mają uprawnienia do prowadzenia praktycznej nauki zawodu.

Uczyć się w szkole branżowej czy tylko w salonie fryzjerskim?

Uczyć się w szkole branżowej czy tylko w salonie fryzjerskim? Co daje świadectwo Czeladnicze?

Warunki praktyk i nauki zawodu

 • 36 miesięcy nauki w trakcie których zdobędziesz bardzo konkretne umiejętności z zakresu strzyżenia, koloryzacji, stylizacji i kręcenia włosów,
 • zagwarantowana pensja i ubezpieczenie,
 • 26 lub 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku,
 • nauka pod okiem najbardziej doświadczonych mistrzów fryzjerstwa,
 • praktyki są zakończone egzaminem czeladniczym dającym uprawnienia zawodowe niemal na cały świat.

Karta praw i obowiązków pracownika młodocianego

Członkowie Cechu dbają nie tylko o wysoki poziom nauczania lecz również o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa pracy dotyczących zatrudnienia pracowników młodocianych.

Podpisanie umowy o pracę

Przed wizytą w biurze Cechu należy umówić się telefonicznie nr tel. 501-109-205.

W dniu podpisania umowy, prosimy o punktualne przybycie. 
Uczeń zobowiązany jest do przybycia z rodzicem lub opiekunem. 
Za podpisanie umowy jest pobierana opłata w wysokości 60,- zł.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy

 • dokument ze zdjęciem,
 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (ksero),
 • pozytywna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (dotyczy uczniów, którzy nie ukończyli 15 lat),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na zakład pracy z którym będzie zawarta umowa,
 • 60,- zł opłaty manipulacyjnej,
 • świadectwa pracy potwierdzające okres poprzedniego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, bądź zaświadczenie z warsztatów szkolnych.

Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Okres  1.06.2022 r. – 31.08.2022 r.
1. rok nauki – 311,76 zł brutto
2. rok nauki – 374,11 zł brutto
3. rok nauki – 436,47 zł brutto