Praktyki zawodowe i nauka zawodu dla młodocianych

oferta-dla-uczniów

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

POTRZEBNE  DOKUMENTY:
  • dokument ze zdjęciem,
  • odpis aktu urodzenia ucznia (ksero),
  • poświadczenie zameldowania (ksero),
  • świadectwa ukończenia gimnazjum (ksero),
  • pozytywna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (dotyczy uczniów, którzy nie ukończyli 16 lat),
  • zaświadczenie lekarskie wystawione na zakład pracy z którym będzie zawarta umowa,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły,
  • 50,- zł opłaty manipulacyjnej,
  • świadectwa pracy potwierdzające okres poprzedniego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, bądź zaświadczenie z warsztatów szkolnych.

Stawki miesięczne pracowników młodocianych brutto

okres I rok nauki II rok nauki III rok nauki
01.03.2019 – 31.05.2019 194,55 zł 243,19 zł 291,82 zł

W dniu podpisania umowy, prosimy o punktualne stawienie się w biurze Cechu Fryzjerów, uczeń zobowiązany jest do przybycia z rodzicem lub opiekunem