Kategoria: Uncategorized

Zaświadczenie o ukończeniu kursu nie oznacza uzyskania kwalifikacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że nie ma w porządku prawnym „zaświadczenia na druku MEN/MEiN”. To reakcja na doniesienia, że organizatorzy niektórych kursów zawodowych „oferują” dyplomy ukończenia kursów właśnie na takich „zaświadczeniach”.

Do resortu edukacji docierają sygnały, że organizatorzy kursów oferowanych na portalach internetowych zapewniają ich uczestników, że po ich zakończeniu otrzymają oni „zaświadczenia na druku MEN/MEiN”, potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

– Informacje te są nieprawdziwe i nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach – podkreślił resort w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

MEN wyjaśniło, że w polskim porządku prawnym nie ma pojęć: „druk MEN/MEiN”, „zaświadczenie na druku MEN/ MEiN”, „certyfikat MEN/MEiN”

Zobacz jakie zmiany planuje Ministerstwo Zdrowia w ustawie dotycznącej wymagań sanitarnohigienicznych salonów fryzjerskich, kosmetycznych itd.

Wyraź swoją opinię

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia regulujący szczegółowe wymagania sanitarnohigieniczne m.in. dla zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Zmiany w ustawie dotyczą podniesienia standardów sanitarnohigienicznych i mają służyć zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Wyraź swoją opinię opinię o projekcie ustawy na panelu konsultacyjnym na stronie www.zrp.pl (zakładka „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”). Należy najpierw wybrać tematykę konsultacji „Prawo gospodarcze ogólne” lub „Prawo branżowe”, następnie przejść do wybranego projektu aktu prawnego i kliknąć ikonę w prawym dolnym rogu „dołącz do dyskusji”. Po przeczytaniu opisu aktu prawnego i/lub ściągnięciu jego pełnej wersji należy kliknąć ikonę w prawym dolnym rogu „dodaj opinię”. Można także dołączyć do dyskusji poprzez kliknięcie ikony „dołącz do dyskusji” po prawie stronie tytułu omawianego aktu prawnego.

Opinie i uwagi do Projektu rozporządzenia regulującego szczegółowe wymagania sanitarnohigieniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej zbieramy pod następującym linkiem:

Fałszywe maile informujące o wszczęciu kontroli skarbowej

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie ostrzega: w ciągu ostatnich godzin wielu podatników otrzymało na swoje skrzynki e-mail wiadomości od „urzędu skarbowego” informujące o rzekomym „zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej”. Wiadomości te są wysyłane z różnych adresów i podpisane przez „Inspektora kontroli”.
Zwracamy uwagę, że urzędy skarbowe nigdy nie informują podatników za pośrednictwem poczty elektronicznej o zamiarze wszczęcia kontroli

Prosimy zatem nie reagować na otrzymane wiadomości i nie otwierać załączników dołączonych do wiadomości, gdyż mogą one zawierać szkodliwe oprogramowanie.

Członkinie komisji egzaminacyjnych poszukiwane – SZKOLENIE

Związek Rzemiosła Polskiego poszukuje PAŃ, które zostaną przygotowane do funkcji członkiń komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych.

Wymagania:

  1. wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy komisja, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu, którego dotyczy komisja, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo
  2. wykształcenia co najmniej średniego i tytułu technika w zawodzie, którego dotyczy komisja, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika,
  3. członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  4. uzyskanie rekomendacji izby rzemieślniczej na członka komisji egzaminacyjnej czeladniczej lub mistrzowskiej ze wskazaniem zawodu.

Zakwalifikowane kandydatki wezmą udział w szkoleniu oraz uzyskają zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 3g pkt 7 ustawy o rzemiośle.

TERMIN SZKOLENIA:  21-22.03.2019r.

MIEJSCE: POZNAŃ

Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy z zakresu procesu walidacji związanej z kwalifikacjami czeladnika i mistrza (dotyczy różnych zawodów).

Projekt nie przewiduje zwrotu kosztów podróży uczestniczek.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 27.02.2019r. w oparciu o Regulamin (Załącznik_EWR_JK_01_2018__REGULAMIN) oraz z wykorzystaniem Formularza (NABÓR.formularz.II.etap.KOBIETY)

na adres e-mail: lewicka@zrp.pl
lub
Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa,
fax: 22-50-44-230