Miesiąc: marzec 2024

Zaświadczenie o ukończeniu kursu nie oznacza uzyskania kwalifikacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że nie ma w porządku prawnym „zaświadczenia na druku MEN/MEiN”. To reakcja na doniesienia, że organizatorzy niektórych kursów zawodowych „oferują” dyplomy ukończenia kursów właśnie na takich „zaświadczeniach”.

Do resortu edukacji docierają sygnały, że organizatorzy kursów oferowanych na portalach internetowych zapewniają ich uczestników, że po ich zakończeniu otrzymają oni „zaświadczenia na druku MEN/MEiN”, potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

– Informacje te są nieprawdziwe i nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach – podkreślił resort w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

MEN wyjaśniło, że w polskim porządku prawnym nie ma pojęć: „druk MEN/MEiN”, „zaświadczenie na druku MEN/ MEiN”, „certyfikat MEN/MEiN”