Legalizacja świadectw i dyplomów

Osoby, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych otrzymują dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze. Dokumenty te mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je do tzw. obrotu prawnego zagranicą – wymagają dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów.

Legalizacja prowadzona jest w dwóch etapach:

  • oryginalny dokument (lub duplikat) – potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego (stwierdza autentyczność dokumentu i prawidłowość wystawienia) na odwrocie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego
    /siedziba: Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa tel/fax 22 5044 230, 5044 397, e-mail: oswiata@zrp.pl (opłata w wysokości 26 zł)/
  • końcowym etapem legalizacji jest wystawienie przez Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych załącznika pod nazwą ”Apostille”
    /siedziba: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Legalizacji Dokumentów – Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, tel. 22 523-94-63 (opłata skarbowa 60 zł)/.