Oferta Cechu

 • sporządzanie umów na praktyczną naukę zawodu z uczniami
 • rozliczanie refundacji wypłaconych wynagrodzeń i składek ZUS za młodocianych pracowników
 • wydawanie "Komunikatów" (Okólnika), które zawierają informacje dotyczące spraw uczniowskich, ZUS-u, podatkowych i prawnych
 • pomoc prawną przez zatrudnionego prawnika
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji kadrowej
 • pomoc w redagowaniu pism
 • doradztwo księgowe
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji do uzyskania dofinansowania w ramach programu de minimis
 • szkolenia praktyczne i teoretyczne przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich
 • pomoc w szkoleniach BHP
 • możliwość wynajęcia sali