Spotkanie ostatkowe w Sali Klubowej Cechu Fryzjerów

Spotkanie Członków Cechu

Dnia 25.02.2020 r. odbyło się spotkanie ostatkowe Członków Cechu Fryzjerów.
Wśród atrakcji wieczoru był m.in. oglądanie pamiątek z archiwum Cechu. Można było zostawić swój wpis w księdze pamiątkowej, w której jest dedykacja Antoina Cierplikowskiego oraz skosztować pyszności jakie przygotował PR Catering Dariusz Michalczyk.

Spotkanie rozpoczęła Pani Prezes witając przybyłych, a następnie Elwira Winkowska w szerokim spektrum nakreśliła obecną sytuację Cechu i jego najbliższe plany. Wywiązała się interesująca dyskusja dotycząca pracy z młodocianymi i sposobami promowania zawodu fryzjera w szkołach.