Członkinie komisji egzaminacyjnych poszukiwane – SZKOLENIE

Związek Rzemiosła Polskiego poszukuje PAŃ, które zostaną przygotowane do funkcji członkiń komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych.

Wymagania:

  1. wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy komisja, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu, którego dotyczy komisja, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo
  2. wykształcenia co najmniej średniego i tytułu technika w zawodzie, którego dotyczy komisja, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika,
  3. członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  4. uzyskanie rekomendacji izby rzemieślniczej na członka komisji egzaminacyjnej czeladniczej lub mistrzowskiej ze wskazaniem zawodu.

Zakwalifikowane kandydatki wezmą udział w szkoleniu oraz uzyskają zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 3g pkt 7 ustawy o rzemiośle.

TERMIN SZKOLENIA:  21-22.03.2019r.

MIEJSCE: POZNAŃ

Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy z zakresu procesu walidacji związanej z kwalifikacjami czeladnika i mistrza (dotyczy różnych zawodów).

Projekt nie przewiduje zwrotu kosztów podróży uczestniczek.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 27.02.2019r. w oparciu o Regulamin (Załącznik_EWR_JK_01_2018__REGULAMIN) oraz z wykorzystaniem Formularza (NABÓR.formularz.II.etap.KOBIETY)

na adres e-mail: lewicka@zrp.pl
lub
Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa,
fax: 22-50-44-230

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *