Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS dostępne online

Związek Rzemiosła Polskiego informuje:

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek to jedno z najbardziej popularnych zaświadczeń, które ZUS wydaje przedsiębiorcom. Elektroniczny wniosek o takie zaświadczenie można było do tej pory złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych – PUE ZUS. Teraz złożenie wniosku i odbiór zaświadczenia są możliwe także przez serwis Biznes.gov.pl.

Przedsiębiorcy mogą niejednokrotnie potrzebować zaświadczenia o tym, że nie mają zaległości w płaceniu składek ZUS. Taka informacja jest potrzebna m.in. w procesie kredytowania lub startowaniu w przetargach publicznych. Teraz uzyskanie takiego zaświadczenia przez internet przy korzystaniu z serwisu Biznes.gov.pl jest bardzo proste. Usługa wydania zaświadczenia jest bezpłatna. Na dokument czeka się nie dłużej niż 7 dni.

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS?

Usługę można zrealizować w prosty sposób przez internet. Potrzeba jedynie Profilu Zaufanego lub e-dowodu, by zalogować się do serwisu Biznes.gov.pl. Jeśli przedsiębiorca nie ma jeszcze profilu na PUE ZUS, może założyć go w jednym z kroków usługi. Dane we wniosku będą w znacznej części wypełnione, co ułatwia cały proces. Dopisać należy jedynie cel uzyskania zaświadczenia, liczbę egzemplarzy i miejscowość, w której składa się wniosek. Tak przygotowany dokument, podpisany Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, trafia do realizacji w ZUS.

Odpowiedź z ZUS pojawi się na Biznes.gov.pl, o czym użytkownik powiadamiany jest e-mailem lub SMS-em. Zaświadczenie będzie gotowe do odebrania po zalogowaniu się do konta Biznes.gov.pl, w zakładce „Moje sprawy”.  Dokument można również odebrać na portalu PUE ZUS, w skrzynce odbiorczej.

Usługę „Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS” można zrealizować pod adresem: https://bit.ly/2XYo6yW