Praktyki zawodowe

Lista salonów fryzjerski uprawnionych do szkolenia uczniów

Lista salonów fryzjerskich z Warszawy i okolic, zrzeszonych w Cechu, w których mogą odbywać praktyki zawodowe uczniowie szkół branżowych.
Zobacz listę salonów

Warunki praktyk

 • 36 miesięcy nauki w trakcie których zdobędziesz bardzo konkretne umiejętności z zakresu strzyżenia, koloryzacji, stylizacji i kręcenia włosów,
 • zagwarantowana pensja i ubezpieczenie,
 • nauka pod okiem najbardziej doświadczonych mistrzów fryzjerstwa,
 • praktyki są zakończone egzaminem czeladniczym dającym uprawnienia zawodowe niemal na cały świat.

Podpisanie umowy o pracę

Przed wizytą w biurze Cechu należy umówić się telefonicznie
nr tel. 501-109-205.

W dniu podpisania umowy, prosimy o punktualne przybycie.
Uczeń zobowiązany jest do przybycia z rodzicem lub opiekunem.
Za podpisanie umowy jest pobierana opłata w wysokości 50,- zł.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy

 • dokument ze zdjęciem,
 • odpis aktu urodzenia ucznia (ksero),
 • poświadczenie zameldowania (ksero),
 • świadectwa ukończenia gimnazjum (ksero),
 • pozytywna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (dotyczy uczniów, którzy nie ukończyli 16 lat),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na zakład pracy z którym będzie zawarta umowa,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły,
 • 50,- zł opłaty manipulacyjnej,
 • świadectwa pracy potwierdzające okres poprzedniego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, bądź zaświadczenie z warsztatów szkolnych.

Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.