Szkolenia z fryzjerstwa i perukarstwa

Dzięki dotacjom finansowanym z programu Polskiego Inkubatora Rzemiosła organizujemy szkolenia fryzjerskie i perukarskie. Są one przygotowane w formie warsztatów aktywizujących członków kursu, dzięki temu będzie możliwość zastosowania wiedzy w praktyce.

Szkolenia są skierowane przede wszystkim do absolwentów i uczniów ostatniej klasy szkoły branżowej.

W ramach cyklu „Poszerzanie wiedzy fryzjerskiej”  odbędą się zajęcia praktyczne z fryzjerstwa i barberingu oraz wykłady psychologiczne mające na celu pomoc w przełamaniu stresu związanego z bezpośrednią pracą na człowieku

Usługi fryzjerskie dla klientów noszących wyroby perukarskie” to szansa na poszerzenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie nowych klientów. Szkolenie ma na celu zapoznanie fryzjerów z obsługą wyrobów perukarskich. 

Podstawy perukarstw współczesnego” jest skierowany do młodzieży, która nie całkiem odnajduje się  w zawodzie fryzjera, a chciała by wykorzystać nabytą w szkole wiedzę rozwijając się w innej, pokrewnej dziedzinie.

Zgłoszenia na kurs

Aby wziąć udział w kursie należy zadzwonić na nr 503-024-054 lub 501-109-205.

Nie zwlekaj, grupy są 6-cio osobowe. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Miejsce

 Sala szkoleniowo-klubowa Cechu Fryzjerów i Rzemiosł Różnych Warszawa ul. Podwale 11s