Cennik usług MIRiP

Cennik opłat za egzaminy kwalifikacyjne i inne usługi Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie.
(obowiązuje od stycznia 2018 r.)

Ceny za egzamin:

  • mistrzowski  – 1.521,00 zł

  • czeladniczy   –     761,00 zł

  • sprawdzający –   254,00 zł

  • poprawkowy  –  50% stawki właściwej dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Pozostałe opłaty:

  • przedłużenie umowy o naukę zawodu dla uczniów chodzących do szkoły zawodowej – 100 zł
  • skrócenie umowy o naukę zawodu dla uczniów nie uczęszczających do szkoły – 50 zł
  • wydanie duplikatów – 26 zł
  • dyplom ozdobny czeladnika – 60 zł
  • dyplom ozdobny mistrza – 80 zł

Wpłat można dokonywać na konto:
Bank PKO S.A. V Oddział Warszawa
90 1240 1066 1111 0000 0006 1867,  
z dopiskiem – imię i nazwisko zdającego, zawód w jakim zdaje egzamin.

Szczegółowy cennik MIRiP