Tarcza antykryzysowa i odmrażanie gospodarki -postulaty rzemiosła (2)

24.04.2020

Związek Rzemiosła Polskiego, na podstawie zgłaszanych na bieżąco przez swoich członków problemów i pytań, przedstawia kolejne postulaty odnoszące się do praktycznej strony funkcjonowania tarczy antykryzysowej oraz kolejnych oczekiwanych jej odsłon. Zdaniem rzemieślników i ich organizacji faktyczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznogospodarczym kryzysu spowodowanego pandemią wymaga stałego monitoringu proponowanych i wdrażanych rozwiązań oraz pilnego reagowania decydentów na problemy zidentyfikowane przez odbiorców wsparcia, zarówno w obszarze legislacyjnym, informacyjnym i interpretacyjnym.

Salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne;

Już dziś przygotowują się do otwarcia, wiedzą, że ich praca będzie wymagała stosowania odpowiedniej organizacji pracy i świadczenia usług, wzmocnionej dezynfekcji miejsc wykonywania usługi oraz zabezpieczenia osobistego; a przy tym oczekują konkretnych prostych wytycznych, które pozwolą czuć się w miarę bezpiecznie i w relacjach z klientami i ze służbami sanitarnymi.

Dla zapewnienia minimum bezpieczeństwa sanitarnego konieczne będzie stosowanie bardzo dużej ilości środków zabezpieczenia osobistego oraz płynów dezynfekujących. W czasach przed pandemią, stosowanie tego typu środków w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych również było normą, ale wówczas działały „normalne” warunki rynkowe i środki te były dostępne w akceptowalnych granicach cenowych. Fryzjerzy i kosmetyczki, oczekują więc czasowej regulacji cen produktów zabezpieczenia osobistego oraz środków dezynfekujących lub innych rozwiązań zapewniających dostęp do tego typu produktów w umiarkowanych cenach (np. zamówienia rządowe/samorządowe w porozumieniu z Agencją Rezerw Materiałowych, a następnie odsprzedaż z kontrolowaną marżą itp). Koszty zabezpieczeń będą musiały mieć przełożenie na koszty usług, tak więc w interesie Państwa jest wprowadzenie takich rozwiązań, aby usługi osobiste codziennej potrzeby pozostały dostępne dla całego społeczeństwa oraz by równolegle nie rozwijała się szara strefa, w której nie będą stosowane żadne zabezpieczenia.

Podobne sygnały Związek Rzemiosła Polskiego otrzymuje również ze strony przedsiębiorców branży spożywczej (piekarnie, cukiernie, zakłady wędliniarskie itp.)

Koszty związane z realizacją nauki zawodu lub przyuczenia

Podtrzymujemy postulat zagwarantowania dofinansowania tych kosztów (określonych w art. 122 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248.) w taki sposób, aby rzemieślnicy zaangażowani w proces przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, zachowali prawo do dofinansowania za pełny okres nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodny z zawartymi umowami o pracę.

Młodociani pracownicy – fakultatywny urlop bezpłatny

W związku z przedłużającą się przerwą w zajęciach szkolnych, a także wprowadzonym obowiązkiem zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego z obowiązku świadczenia pracy postulujemy wprowadzenie czasowo zasady, iż w okresie ferii letnich pracodawcy nie będą mieli obowiązku udzielania dodatkowego urlopu bezpłatnego (patrz: Art.205.§.4 kp) Dzięki temu możliwe stanie się choćby częściowe odrobinie programu praktycznej nauki zawodu, której w przypadku wielu zawodów, a zwłaszcza rzemieślniczych, nie da się zastąpić pracą zdalną.

Cechy rzemieślnicze zwracają także uwagę na to, aby przy planowaniu sposobu wdrażania poszczególnych etapów odmrażania gospodarki, uwzględnić organizację przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, odbywania praktycznej nauki zawodu w naturalnych warunkach zakładu pracy, jak również organizacji zbliżających się egzaminów praktycznych realizowanych w zakładach rzemieślniczych. Działania przygotowawcze w tej sferze publicznej nie mogą odbywać się bez konsultacji ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Przeczytaj pełną treść.